MORSKA LOKALNA AKADEMIA CISCO

Koszt uczestnictwa w podstawowym szkoleniu CCNA Routing & Switching wynosi:

  • 450,- PLN dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni
  • 500,- PLN dla studentów/uczniów (ważna legitymacja)
  • 600,- PLN dla innych uczestników


Podane ceny dotyczą jednego semestru. Cały program kursu (około 300 godzin dydaktycznych) podzielony jest na cztery semestry. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Opłaty można wnosić na konto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, lub w Kasie Uczelni, koniecznie z podaniem imienia i nazwiska i dopiskiem: Kurs CISCO (semestr…). Istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach.

Dane konta:

mBank S.A.
ul. Zygmuntowska 4, 81-371 Gdynia
55 1140 1153 0000 2235 4300 1001